Fayaaaa blogg

Publisert av fayaaaa · 10. mai 2015

13,001 visninger

Utfører komplekse, flertallede gipsplansloft, er det ofte nødvendig å lage en oval. Det kan se ut som en utklipp på et gipsplankloft, eller det kan senkes til et lag under, i alle fall å lage en oval på taket, må du først tegne den. Dette er ikke en sirkel som kan tegnes med et selvskapet kompass fra en profil. For å tegne en oval trenger vi mer komplekse beregninger og kunnskap om geometri. I prinsippet er det to typer ovaler. Høyre, og ikke riktig. Det er nesten umulig å skille dem ut.

Den første måten å tegne en oval på.

Ikke riktig oval kan tegnes ved å innskrive den i en rhombus. For å gjøre dette, på riktig sted, tegne koordinataksene og tegne en like-sidet rhombus av den størrelsen vi trenger. Nå tegner vi to buer med senteret i to motsatte hjørner av rhombuset. Radien til denne buen kan beregnes som følger. Fra toppen av rhombus senker vi perpendiculars til de to motsatte sidene av rhombusen. Lengden på disse perpendiculars er radiusen til buene vi trenger. I figuren tegnes perpendikulærene i svart og de resulterende buene er blå.

Gjør det samme med rhombusens motsatte vertex. Ved krysspunktene for perpendikulærene får vi to sentre til å bygge de to gjenværende buene. Radien til disse buene (tegnet i rødt på figuren) vil ikke være vanskelig å måle ut når alle nødvendige linjer allerede er tegnet.

Den andre måten å tegne en oval på

Hvis en figur er nødvendig mindre nøyaktig (omtrentlig), kan du tegne en oval med en tråd, to skruer og en blyant. For dette må du finne de såkalte triksene til det ovale. Dette er akkurat poengene som vi tegnet de to siste buene på. I figuren over er de vist i rødt. I disse fokuspunktene vrider vi to selvskærende skruer og vi knytter en tråd til dem. Tråden må velges slik at den ikke strekker seg. Lengden på tråden er lik den øvre størrelsen. Nå er alt enkelt, med en blyant strekker vi tråden og tegner en oval.

Du kan sikkert ikke trekke en klar oval på denne måten, tråden strekker seg, og det er vanskelig å holde blyanten til og med. Denne ovale må justeres litt. Hvis ovalen er stor, vil feilen ikke bli sett av noen som vet om dem. Hvis det er lite, så trekk et ovalt bedre kompass.

Hvordan tegne en oval

En oval er en lukket konvekst flat kurve. Det enkleste eksempelet på en oval er en sirkel. Tegn en sirkel er ikke vanskelig, å bygge en oval er tillatt med et kompass og en linjal.

instruksjon

1. Fortell oss bredden på det ovale, dvs. dens horisontale akse. Vi konstruerer segmentet AB, forskjellig horisontal akse. Vi deler dette segmentet i tre like deler ved punkt C og D.

Tips 2: Hvordan lage en ellipse

Ikke alle er kjent for det faktum at en ellipse og en oval er forskjellige geometriske figurer, selv om de er like utvendige. I motsetning til det ovale, har ellipsen den riktige formen, og tegne den med støtte av kompasset alene vil ikke fungere.

instruksjon

1. Ta et papir og en blyant, tegne to rette linjer vinkelrett på hverandre. Sett punktet hvor de skjærer, kompasser og tegner to sirkler med forskjellig diameter. I dette tilfellet vil den mindre sirkelen ha en diameter som er lik bredden, det vil si ellipsens mindre akse, og den store sirkelen vil tilsvare lengden, det vil si hovedaksen.

Tips 3: Hvordan tegne en ellipse

Til tross for at ellipsen og den ovale er utadvendt høyt lik, er disse geomterisk forskjellige former. Og dersom den ovale kan bare trekkes med et kompass, kan en ekte ellipse tegnes med et kompass, utenkelig. Det viser seg at vi vurderer to metoder for å bygge en ellipse på et fly.

instruksjon

1. Den første og mest primitive metoden for å tegne en ellipse. Pass to rette linjer vinkelrett på hverandre. Fra krysspunktet for deres skjæringspunkt med et kompass trekker du to forskjellige størrelser: diameteren av den mindre sirkelen er lik den angitte bredden på ellipsen eller mindre akse, diameteren til den større - lengden på ellipsen, den større akse.

Tips 4: Hvordan å bue

Designeren er gjentatte ganger møtt med behovet for å oppreise en bue av en gitt krølling. Dette skjemaet kan ha deler av bygninger, spenner over broer, deler av deler i maskinteknikk. Avhandlingen av å bygge en bue i en hvilken som helst form for design er ikke forskjellig fra hva en skolebarn kan gjøre i en tegningsleksjon eller geometri.

 • - papir;
 • - hersker
 • - grader
 • - kompasser;
 • - Datamaskin med AutoCAD-program.

instruksjon

1. For å oppreise en buet ved hjelp av vanlige tegneverktøy, må du vite 2 parametere: sirkelens radius og sektorens vinkel. De er enten angitt under betingelsene for problemet, eller de må beregnes ut fra andre data.

Hvordan tegne oval riktig?

I denne leksjonen finner du et trinnvis tegneprogram som består av 9 trinn, dedikert til hvordan du tegner ovalen riktig.

Trinn 1. Tegn en vertikal og horisontal, som skjærer i vinkel på 90 grader. I den øvre delen av loddrett stiller du inn hakk og måler avstanden fra den til midten. Avhengig av hvor du plasserer serif, vil størrelsen på den endelige ellipsen avhenge av. Den resulterende avstanden legges loddrett og legger en annen hakk. Gjør det samme for horisontal. Men her utsetter vi to slike avstander i hver retning. Vi deler ekstremene i horisontaler omtrent i halvparten, og setter også serifsene.

Trinn 2. Koble de ekstreme serifsene på de vertikale og horisontale rette linjene, og få en diamantform.

Trinn 3. Bruk de to andre serifene på den horisontale linjen, trekk to vertikaler til skjæringspunktet med rhombusens sider. Dermed får vi fire tilleggspunkter, en på hver side av diamanten.

Trinn 4. Gjennom midten og hjelpepunktene som er oppnådd i det siste trinnet tegner vi to skrå rette linjer som vil være parallelle med rhombusens sider.

Trinn 5. Ved hjelp av de to gjenværende serifene trekker vi to vertikaler opp til krysset med de skrånende linjene som er oppnådd i forrige trinn.

Trinn 6. Buen vil tegne en del av det ovale.

Trinn 7. Den andre buen vil fullføre første kvartal av figuren.

Trinn 8. I analogi med 6. og 7. trinn bygger vi øvre høyre og nedre venstre kvartal av det ovale.

Trinn 9. I siste trinn er det siste nedre kvartalet konstruert. Når du har slettet alle de ekstra linjene, bør du få riktig symmetrisk oval.

På dette stadiet er leksjonen hvordan man tegner den ovale korrekt fullført. Nå har du lært å tegne en oval. Vi ønsker deg kreativ suksess!

Hvordan tegne eller tegne en oval

Hvordan tegne eller tegne en oval?

For en kunstner er evnen til å skape en oval på en vakker måte riktig ekstremt viktig. Skal skrive denne artikkelen, leser jeg først på Internett hva de sier om merket av ovaler, for ikke å gjenta.

Forresten, la oss ikke forveksle en oval med en ellipse. De er like, men de er ikke det samme. Ellipse vi vil se på temaet "Sirkels perspektiv."

Men om det ovale vil jeg si dette: måtene å tegne det ovale er varierte og komplekse. Og viktigere for hvilket formål må vi tegne en oval.

Hvis et ovalt mønster er nødvendig for designarbeid, så handler jeg på en så smart måte. Jeg penner en blyant en rund gjenstand to ganger, og jeg går med disse kretsene for hånd med buer.

Det er mulig ved hjelp av et kompass, men jeg benytter alltid muligheten til å utvikle øyet mitt.

Hvis hånden er trofast som en indisk, så er figuren ganske tilfredsstillende.

En annen ting, hvis den ovale er nødvendig for tegning. For eksempel malt fargen "skilpadde" og vil tegne det samme i et mønster. Og ikke ved hjelp av sporing av papir eller oversettelse gjennom vindusglass, men bare for å tegne (tegne) en vakker, jevn oval.

Barn av en hvilken som helst alder har en tendens til å tegne en oval i et fall - krøllete og vippet til høyre. Men merket av en så kompleks figur er en seriøs geometrisk konstruksjon.

Tegn den vertikale aksen og vinkelrett på den - horisontal.

Hvis vi trekker på linjalen - så ser vi med vinkel om vinklene er veldig rette. Hvis vi trekker for hånd, må vi rotere bildet for å kunne vurdere det fra forskjellige synspunkter. Fra aksenes skjæringspunkt måler vi i begge retninger av samme lengde segmentene langs vannretten, bredden på det ovale og vertikalt høyden på det ovale. Først, uten hastverk, tegner vi veldig vakkert den første buede linjen som begrenser en av de fire sektorene. Her må du stole på din følelse av harmoni. Neste linje tegner vi symmetrisk, igjen nøye etter symmetri og dimensjonal nøyaktighet. Etter å ha definert skissen av det ovale, sletter vi de ekstra linjene og sirkler den vi trenger:

Her, kamerater, det er ganske mange fallgruver: Vanligvis har barna stor fart. Eller, opptatt tegning av deler, ser ikke hele. Som i tilfellet med kvadratur av en sirkel, er fristelsen til å tegne enten en rhombus eller et rektangel med avrundede hjørner veldig sterk.

Så igjen gjentar jeg: Å tegne eller tegne en oval er ikke så lett. Jeg tror at det er fornuftig å studere et emne, ikke tidligere enn andre klasse. Ja. Og metodisk utvikle evnen til å fjerne ovalen før du tar opp temaer som "et mønster i en oval" på påsken, eller "Ladybird" eller "ansiktet til ansiktet." En persons ansikt er imidlertid et veldig veldig vanskelig emne. Det er ærlig at det er bedre å ikke ta det før tredje klasse Og storming for å mestre "Stående av en mor" i barnehagen - dette kan være en uberettiget forventning om barns evner. Selv det mest forenklede bildet - kanon av strukturen til en persons ansikt ser slik ut:

Kan du forestille deg? Før slike konstruksjoner trenger å vokse.

Marina Novikova delte med deg sine egne tips om hvordan du tegner en oval og tanker i en alder hvor barn er klare for slike geometriske konstruksjoner.

Hva synes du om dette? Vennligst skriv inn kommentarene. Din mening er viktig og veldig interessant for meg.

Mer om geometriske konstruksjoner les:

Konstruksjon av en oval på to akser

Sekvensen av konstruksjoner (fig.2.17)

1). En stor AB og en liten CD-akse av den ovale er satt (fig.2.17a);

2). Koble punktene A og C. På denne rette linjen utsetter vi punktet M: CM = AO-OS = SC (Fig.2.17b);

3). AM-segmentet er delt i to, og fra midten av dette segmentet gjenoppretter vi vinkelrett på skjæringspunktet med ovalene på ovalen ved punktene O1 og oh4 (Ris.2.17v);

6). Fra senteret Om4 tegne en radius radius R1= O4Fra til krysset med linjene i sentrene О4Oh1 og oh4Oh2 på punkt 1 og 2. På samme måte finner vi punkt 3 og 4 (figur.2.17e);

7). Vi gjennomfører ovalens lukkebuer fra sentrene O1 og oh2 radius R2= O1A (fig.2.17g).

8) Resultat av konstruksjon - fig. 2.17z.

Utførelse av tegninger av deler med mates

Konstruksjonen av tegningen av en slik del (Fig.2.18) skulle begynne med en analyse av de geometriske elementene som utgjør bildet av delen og bestemme dets overordnede dimensjoner. Da bør du tenke på hvilke geometriske konstruksjoner du trenger å gjøre på tegningen. Følgelig velger dimensjonene av detaljene skalaen på bildet. Konstruksjonen anbefales å utføre i følgende rekkefølge (fig.2.19):

1). Tegn aksial- og senterlinjene (fig.2.19a);

2). Tegn sirkler hvis sentre befinner seg i krysset mellom senterlinjene (fig.2.19b);

3). Utfør parre med en indikasjon på hjelpekonstruksjoner som er nødvendige for å bestemme sentrene og poengene for konjugering:

a) mellom sirklerne Ø32, konstruere en ekstern konjugasjon med radius R24, lik konstruksjonen i figur 2.13;

b) mellom sirklerne Ø32 og Ø44, konstruer en intern konjugasjon med radius R76 lik konstruksjonen i figur 2.13;

c) Utfør konstruksjonen for å holde en tangent til sirklene Ø32 og Ø44, bygg en tangent som ligner konstruksjonen i Figur 2.16. Konstruksjonene er vist i fig. 2,19 c,

4). Tegn dimensjonslinjer og dimensjonsdimensjonsnumre.

I H Og M Og H Og E!

Hjelpekonstruksjonen må stå på tegningen.

skjevhet

Helling er tangenten av hellingsvinkelen fra en rett linje til den andre (figur 2.20).

Ta et vilkårlig skala segment (a). Konstruer en riktig trekant

i = tg a = = 15: 75 = 20%

På tegningen er hellingen enten gitt som en prosentandel (Fig.2.21) eller som et forholdstall (fig.2.22). En skråning på 1: 5 betyr at i fem lengde enheter har vi en enhet av høyde. dvs. direkte høyttalere har en forspenning mot solen på 20% eller 1: 5.

På tegningene er skråninger angitt med et spesialskilt, se GOST 2.304-81. Den skarpe vinkelen til skiltet skal rettes i retning av å senke høyden, en side av vinkelen er parallell med lederlinjen.

Helling brukes f.eks. Ved fremstilling av formet stål: kanalstenger, I-bjelker, T-profiler, etc.

Tenk på eksemplet på å bygge hellingen til det indre ansiktet på kanalens nedre hylle (Fig.2.23).

1. I henhold til disse dimensjonene finner vi punktet A, gjennom hvilket den gitte hellingen vil passere (Fig.2.24).

3. I fri tegningsfelt bygger vi en skråning på 10% (1:10 = 10: 100) og gjennom punkt A tegner vi en rett linje parallelt med skråningen.

Velg et skala segment av enhver størrelse.

3. Arc av radius 3 er konjugasjonen mellom skråningen og den vertikale linjen. Vi bygger ved reglene for å konstruere konjugasjonen mellom de rette linjene (Fig.2.26).

4. Buen med radius 8 er konjugasjonen mellom skrålinjen og den vertikale stativlinjen (fig.2.27).

5. Bygg også den øvre hylle av kanalen på samme måte.

6. Siden hyllens høyde er svært stor i forhold til lengden på hyllen, og racket har en konstant tverrsnitt, er det mulig å ta en pause, som vist i figur 2.28.

7. Vi leverer størrelsene. Alle konstruksjoner i tegningen lagre.

2.9. taper

Taper er forholdet mellom forskjellen i diametre av to tverrsnitt av en avkortet kjegle til lengden mellom dem (figur 2..29).

På tegningen uttrykkes avsmalningen oftest i prosenter eller forhold. Tegnet på taperingen av den spisse vinkelen rettet mot den mindre diameteren. Legg av taperingen eller på hyllelinjene (figur 2.30), eller over aksiallinjen (figur 2.31).

Hvis avsmalningen er indikert på tegningen, blir dimensjonene satt på stangen og i hullet på forskjellige måter, på grunnlag av kjegleproduksjonsteknologien, siden den normale taper er innarbeidet på programmerte maskiner. Derfor må den vanlige taper spesifiseres, og den "ekstra" størrelsen som skal fjernes.

På den koniske stangen med to diametre indikerer en større en, da det til fremstilling av en del er nødvendig å ta en billet med større diameter. Små diameter angir ikke (Fig.2.31).

I hullet med to diametre indikerer du en mindre, da du må bore et hull med en diameter som er lik den lille diameteren, og for å få en avsmalning må du først bore det koniske hullet (figur 2.32).

General purpose tapers er standardisert. Deres verdi kan ses i GOST 8593-81.

I oppgaven må du bygge en taper i størrelse og i stedet for bokstaven "n", sett tallverdien oppnådd ved hjelp av formelen i Figur 2..29. Dimensjon (Figur 2.33)

Test spørsmål

1. Formuler begrepet "konjugasjon".

2. Hvilket parring heter eksternt, internt og blandet?

3. Hvordan blir parringspoeng bestemt?

4. Hva kalles helling og hvordan bestemme mengden av helling?

5. Hva kalles taper?

dimensjonering

(GOST 2,307-68)

Grunnlaget for å bestemme størrelsen på det avbildede produktet og dets elementer er de dimensjonale tallene som er trykt på tegningen.

Reglene for å bruke dimensjoner i tegninger og andre tekniske dokumenter for produkter av alle næringer og konstruksjoner er etablert av GOST 2.307 - 68. Dimensjoner er en svært viktig del av tegningen. Et gap eller en feil i minst ett av dimensjonene gjør tegningen ubrukelig.

Derfor er dimensjonering et av de mest avgjørende stadiene i produksjonen av en tegning.

Når du utfører de første trenings tegningene, trenger studenten å vite de grunnleggende reglene for tegning av dimensjoner på tegningene.

Hvordan tegne en oval på taket - anbefalinger fra eksperter

Tegn et torg i taket? Enkelt. Men hvordan å tegne en oval på taket, vet ikke alle. Selv de som jobber kontinuerlig med gips, er denne figuren på taket i stand til å være forvirrende.

"Vertinne ønsket i hallen for å lage en vanlig oval form boks i taket. Så snart de ikke prøvde å tegne

- Internett-brukeren utbreder seg og forteller om den vanskelige bestillingen i arbeidet.

"Jeg bestemte meg for nylig å lage voluminøse tak i et av rommene ved hjelp av gips. I midten bør det være en oval, en fordypning. Det er bare å tegne det ovale selv, slik at det ville være helt jevnt, sirkelen er ikke vanskelig, men den ovale har drevet meg til en blindgyde "

, - Besøkende av et populært nettsted viet til å bygge spørsmål klager.

Vi vil bruke erfaringen fra de som er kjent med denne sofistikerte designideen. Anbefalinger fra eksperter og trinnvise instruksjoner vil bidra til å takle oppgaven raskt og effektivt.

Vi lager uavhengige design fra HL

I dag kan du lage et formet tak på forskjellige nivåer av kompleksitet ut av gips. Noen foretrekker komplekse rektangulære eller firkantede strukturer, mens andre liker ovaler eller ellipser med grasiøse buede linjer. Ovale tak tiltrekker spesielt oppmerksomhet. Harmonisk innredet i interiørdesign, de ser elegante og originale ut. Det er imidlertid vanskeligere å gjøre dem mer ordnede enn kvadratiske eller rektangulære. Uten å tegne her er det klart ikke nok. Vi tilbyr deg trinnvise instruksjoner og ekspertråd.

Hvis høyden på rommet er mindre enn 2,5 meter - anbefales det ikke å utføre et ovalt tak!

Oval på fransk betyr egg. Det vil si, det er en eggformet figur som er avgrenset av en buet linje. Mange identifiserer begreper oval og ellipse. Men selv om en ellipse ser ut som en oval, er det ikke. Ellipse tilhører buede kurver.

Hvis du trenger et lite mønster i taket, anbefaler vi at du bruker en mal. Dette vil forenkle oppgaven. Det er praktisk å lage en så liten mal fra papp. Ved å tegne en oval av ønsket form på et pappplate nedenfor, kan du bruke det til å markere omrisset av denne figuren i taket. Hvis den ovale er nødvendig i store størrelser, tegner vi oss direkte på taket.

Hvor skal du begynne?

Først bestem deg for ideen din og mentalt tegne den planlagte ovale.
Hvilken størrelse vil den være, sterkt langstrakt eller nær sirkelen? Tenk nøye med designen. Skiss ideen på papir.

Hva bør være i nærheten:

 • en blyant;
 • tau eller ledning;
 • neglen.

Garnet og det myke tauet forandrer sin form lett, så det anbefales ikke å bruke dem. Wire, tvert imot, holder sin form godt.

Følg trinnvise instruksjonene

Vi tilbyr trinnvise instruksjoner om hvordan du skal male et ovalt gipsplankloft, et bilde av en lignende design kan ses nedenfor.

 1. Bygg et koordinatsystem, som først markerer ett punkt. Partene må være likeverdige. Du kan utsette de samme segmentene i en rett linje på 4 sider. Disse vil være sentrene til det ovale vi trenger ved punktene a, b, c og d.
 2. Poeng, og og med - er motsatt. Mål avstanden mellom dem. Dette vil være diameteren av kretsene. For eksempel, 50 cm. Del med 2, vi får en radius på 25 centimeter. På samme måte i punkt b.
 3. Vi får delt med 2 like sirkler.
 4. Vi danner en oval gjennom punktene b og c, som vi fortsatt har. Vi forbinder to sirkler med en bue fra to sider.

Du kan tegne en oval på taket på en annen måte.

Hvis det kreves høy nøyaktighet av arbeidet, anbefales disse metodene ikke.

Hva du trenger å ha på hånden:

 • tråden;
 • en blyant;
 • flere skruer.

Slik utfører du:

 1. Vi feirer på taket av ovalet. Poengene bør omtrent sammenfalle med sentrene, a og c.
 2. Vi fester skruer: Vi strekker tråden så godt vi kan, vi holder blyanten strengt i en vertikal linje
 3. Vi danner den ovale
 4. Hvis nødvendig, utfør justeringen av den resulterende ovale.

Vi markerte markeringen, skikkelsen av den ovale ble vellykket på taket. Deretter skal vi håndtere direkte produksjonen.

Hva vi trenger:

 • metall saks eller en vanlig kniv for kontorbehov;
 • perforator og hammerbor
 • skrutrekker med skruer;
 • UD eller UW spesialprofil for takhøyde.

Klipp profilen hver 5-7 cm i like stor avstand fra hverandre. Fest til taket og fest gips.

Hvordan lage en oval av gips i taket?

Vurder den enkleste metoden for fremstilling av et ovalt tak av ark med buet gips. Dens tykkelse er minimal - bare 6-6.5 mm.

Må ha:

 • metallprofil;
 • saks som kan klippe buet gips;
 • selvskærende skruer.

Utfør trinn for trinn:

 • vi monterer som vanlig rammeprofil;
 • Vi kuttet av den buede gipsplaten av nødvendig bredde for prosjektet;
 • bøy det
 • vi monterer på det etablerte rammeverket ved hjelp av selvdrejende skruer;

For å få en oval med en mindre bøyningsradius, prøv å fuke et lite ark, slik at det blir mer fleksibelt.

Denne metoden er veldig enkel, men prisen på en buet gips er fortsatt høyere enn vanlig.

Det er fortsatt tilfelle for små: lukk sømmen og glans over synlige skruer, ellers vil roen som dukket opp snart ødelegge alt arbeidet.

Ikke begrens deg til en enkelt behandling, dype sømmer bør smøres flere ganger.

Vi lim sømmer med maskeringsbånd og får en flott flat overflate, det er ikke nødvendig å justere noe ekstra.

Hvis arbeidet er gjort samvittighetsfullt, vil en slik konstruksjon vare lenge. Prøv det, og du vil definitivt lykkes. Og kanskje resultatet vil helt overstige alle forventninger.

Oval hvordan å tegne

Bygg en ellipse med kompasser. Hvordan tegne en ellipse?

Ellipse - geometrisk form. I matte har det svært underholdende egenskaper. Men vår oppgave er ikke å beregne brennvidden, men å kunne bygge en ellipse på tegningen. I løpet av ingeniørgrafikk er ellipser oftest funnet i tre tilfeller:
-Tverrsnittet av kjegleplanet skjærer keglens akse,
-Tverrsnittet av sylinder-skråplanet
-bildet av sirkler i aksonometriske fremspring (konstruksjon av en isometrisk projeksjon eller dimetrisk fremspring)

Hvis du tegner en ellipse av liten størrelse for hånd og øyet, er det ikke så vanskelig, så hvis du trenger å bygge en ellipse med økser for eksempel mer enn 50-60 mm, brukes en spesiell teknikk for å bygge ellipser - dette påvirker i stor grad den endelige skjønnheten i tegningen, og restene av konstruksjonene på den vil legge til et lite pluss i lærerens øyne, selv om han ber deg om å slette dem senere. Strengt tatt er det flere metoder for konstruksjon av ellipser. Vi vil bare vurdere en av dem.

For ikke å være helt abstrakt, foreslår jeg å tegne en ellipse, som er et kart over sirkelen i isometri. På samme tid må du huske forvrengningsfaktorene. Så ta en sirkel med en diameter på 30mm. En slik sirkel i isometri vil se ut som en ellipse med akser 36,6 mm og 21,3 mm.

La oss begynne å bygge en ellipse. I første etappe er det nødvendig å tegne to hjelpesirkler fra ellipsens midtpunkt, hvis diameter vil være lik de store og mindre aksene i ellipsen. Deretter tegner vi flere stråler fra senteret slik at de krysser begge sirkler. For å gjøre det enklere å vise, vil jeg vurdere et fjerdedel. Antall hjelpestråler er bare avhengig av ønsket nøyaktighet av konstruksjonen og størrelsen på ellipsen, i vårt tilfelle vil det være 3 stråler (jeg anbefaler dette antall stråler for ellipser med en stor akse fra 60 og et sted opptil 120 mm)

I neste trinn får vi ytterligere punkter i ellipsen. For dette vil vi gjøre følgende med hver stråle: Fra krysspunktet mellom strålen og den lille sirkelen trekker vi en horisontal linje i retning av den store sirkelen, og fra krysspunktet mellom strålen og den store sirkelen trekker vi en linje til krysset med den horisontale linjen som nettopp er tegnet. Dermed får vi poeng 2, 3 og 4. Poeng 1 og 5 tilhører også en ellipse.

Nå, med fem poeng, kan vi enkelt tegne en kurve gjennom dem. Legg merke til at i krysset med aksene er kurven til ellipsen strengt vinkelrett mot dem.

Det gjenstår for oss å fullføre de resterende trefjerdedelene av figuren. Jeg anbefaler at du ikke utfører lignende konstruksjoner, men flytt forsiktig / reflekter punktene 2, 3, 4 gjennom aksene. Men selvfølgelig kan du gjenta de forrige trinnene for å konsolidere ferdighetene.

Ved konstruksjonen av ellipseendene. Jeg håper at vi klarte å forklare materialet i tilstrekkelig detalj og tydelig, og nå er det en liten stund å bygge en ellipse. Jeg ønsker deg suksess i dine studier! Hvis noe katastrofalt mislykkes, eller det er ingen tid og energi i det hele tatt, kan du alltid kontakte oss for å få hjelp til å tegne tegningene.

Du kan si "takk!" Til forfatteren av artikkelen:

Klikk på noen av de sponsede koblingene i venstre kolonne, dette vil støtte prosjektet "White Bird. Tegninger for studenter"

eller skriv ned telefonen vår og fortell vennene dine om oss - noen er sannsynligvis på utkikk etter en måte å fullføre tegningene på

eller lag et notat om leksjonene på siden din eller bloggen, og noen andre vil kunne mestre tegningen.

Og dette er ikke en annonse. Dette er en påminnelse om at hver enkelt av oss kan gjøre. Hvis du vil - dette er en forespørsel. Vi trenger dem virkelig:

Kommentar forfatter: Rustam
Dato: 2011-03-22

Kommentar forfatter: zakir
Dato: 2011-05-19

Tusen takk Pts lagret.

Kommentar av: Vova
Dato: 2011-12-15

Kommentar forfatter: Bogdan Tarasyuk
Dato: 2012-01-13

Kommentar forfatter: Vanya
Dato: 2012-01-24

Kommentar av: Vitaliy
Dato: 2012-05-13

Kommentar av: Leon
Dato: 2012-05-25

Takk Alt er veldig tydelig forklart.

Kommentar av: Anton
Dato: 2012-05-31

Takk, jeg trekker gjennom kompasset i henhold til eksemplene dine, det ser ut til å være

Kommentar av: Vlad
Dato: 2012-10-08

takk mye! alt er klart. veldig hjelpsomme

Kommentar av: Ilya
Dato: 2012-10-09

men det er en enklere måte. Jeg har nettopp glemt det i et halvt år, så jeg kom hit
Høyre, du har rett! Det er derfor teksten sier at det er flere måter, og vi vurderer en av dem. Jeg merker at metoden som er gitt her (med et tilstrekkelig antall poeng) gir maksimal konstruksjonsnøyaktighet.

Kommentar forfatter: Gifte seg
Dato: 2012-10-14

Takk Veldig hjelpsom!

Kommentar forfatter: Vitya
Dato: 2012-10-22

Kommentar av: Nkitka
Dato: 2012-10-26

dumme måter kompasses mye enklere og raskere

Og ingen hevder - bare en av måtene. Alt avhenger av hvilken nøyaktighet du trenger for å oppnå. For eksempel foretrekker jeg generelt å trekke i SAP-systemer. Og du? :)

Kommentar av: Tatyana
Dato: 2012-11-04

Kommentar av: Vladimir
Dato: 2012-11-24

Takket være reparasjonen er det veldig nyttig!

Kommentar av: Svetlana
Dato: 2012-12-17

Takk så mye! Alt er enkelt og rimelig!
Takk for din tilbakemelding, Svetlana! Ord med en slik plan gjør meg alltid til å tenke: Hvorfor gjør de som mottar penger fra vår stat for å skrive metodiske håndbøker, ikke bare, ikke klart og ikke tilgjengelig? Jeg håper virkelig at de ikke er spesifikt

Kommentar forfatter: Gifte seg
Dato: 2013-01-21

og å koble poeng fra en hånd? på en eller annen måte har jeg ikke veldig jevnt.

Her er det. Ideelt sett, etter å ha bestemt et bestemt antall poeng, ville det være fint å koble dem sammen med et stykke. Men jeg er sikker på at dette alternativet ikke vil være en lettelse for deg, fordi jeg ikke husker at noen ville bli lært et sted å jobbe med buede linjer. Men hvis de er til stede - du kan prøve. Du kan kanskje finne de riktige kurvene. Vel, hvis ikke - prøv bare å være mer forsiktig med å koble for hånd. Eller du kan øke antall hjelpepunkter (hvoretter du bør hate å bygge ellipser :)) Det viktigste er ikke å gi opp!

Kommentar av: DANIIL
Dato: 2013-01-21

Hjertet takker for arbeidet ditt

sposibo ochen pomoglo

Kommentar forfatter: Roma
Dato: 2013-03-12

Flott!) Takk mye!)

Kommentar forfatter: Anatoly.
Dato: 2013-07-07

Takk! Veldig tydelig og tilgjengelig om konstruksjonen av ellipsen. Jeg har alt i orden med geometrien, men ellipsen er ikke bygget. I henhold til metoden vil du holde ellipsen i taket, nå vil det definitivt fungere! Takk igjen.

Kommentar av: Pavel
Dato: 2013-07-09

Tusen takk vn veldig tydelig forklart!

Kommentar av: Andranik
Dato: 2013-07-18

Tusen takk! Reddet.

Kommentar av: Vladislav
Dato: 2013-09-04

Takk! Det tok et presist hull for en rund skorstein i et skråplan, din metode for å bygge en ellipse hjalp mye!

Kommentar av: fariza
Dato: 2014-01-09

så enkelt, bare det er ett spørsmål, du kan fortelle avstander mellom punkter (1,2,3,4,5)

Kommentar av: 999
Dato: 2014-02-16

"Nå, med fem poeng, kan vi enkelt tegne en kurve gjennom dem." Hva er de spottende?

Kommentar av: Serge
Dato: 2014-03-06

hvordan å tegne en bil i et kompass

Kommentar forfatter: Alexander
Dato: 2014-03-11

Hei! Hjelp til å beregne halv ellipse eller halv oval. Hvor lengden er lik a-4800mm og bredden på halvparten av ovalen er lik b-500mm. Takk

Kommentar forfatter: Andrey
Dato: 2014-05-03

Takknemlig alt er klart, enkelt og klart.

Kommentar av: Svetlana
Dato: 2014-05-17

Kommentar av: Majid Shabanov
Dato: 2014-06-17

Tusen takk! Forklart på en svært tilgjengelig måte, uten ord.

Kommentar av: arhitektor stroitel
Dato: 2014-07-06

http://oval.ing-grafika.ru/1.html 2 måter å se. Det er mer praktisk som.

Kommentar av: Albina
Dato: 2014-09-28

Takk! Svært tilgjengelig sett ut) Det viste seg bra)))

Kommentar av: natalia
Dato: 2014-10-12

takk så mye

Kommentar forfatter: Alik
Dato: 2014-11-25

Stor menneskelig takk

Kommentar av: Julia
Dato: 2014-12-10

Kommentar forfatter: Alexander
Dato: 2015-01-06

Konstruksjonsprinsippet er veldig klart. Imidlertid er det ikke angitt forklaringen på det faktum at som et resultat av operasjonene som utføres bør være en ellipse og ikke en oval. Jeg forstår at prinsippet om å bygge en ellipse er riktig, men det er ingen forklaring på hvorfor.

Kommentar av: Roman
Dato: 2015-03-02

Takk! Virkelig tilgjengelig forklart! Det hjalp virkelig.

Kommentar av: Misha
Dato: 2015-03-03

Enda verre, de virker forvirrende, duzhe hjalp)))) +1

Kommentar av: Ilya
Dato: 2015-03-19

Om de dumme kompassene er mye enklere og raskere. Hva er det som?

Kommentar av :: O
Dato: 2015-11-25

Damn.. Det er så enkelt!

Kommentar av: Elizabeth
Dato: 2016-02-04

TAKK! Jeg var ikke på et par, de ble bedt om å tegne et hus i en viss størrelse, de reddet bare det!

Vel, det er flott :) Eh, jeg er fortsatt ikke i stand til å forberede en oppfølger - bare en eller to måter å demontere

Kommentar av: j
Dato: 2016-10-22

Kommentar av: Vladimir
Dato: 2017-01-10

Det er enkelt, takk for kommentarene.

Kommentar forfatter: Rustem
Dato: 2017-04-17

Kommentar av: Volodya
Dato: 2018-01-17

Du har allerede satt ellipsens store og små diametre, og jeg ber deg om å legge til en serif-metode til denne versjonen basert på dataene om diameteren til sirkelen. S.U.Stenin.

Kommentar forfatter: Alexander
Dato: 2018-02-02

Stor. enkel, lett å forstå og uten mye informasjon!

Kommentar av: Damir
Dato: 2018-04-03

Kommentar forfatter: Sanya
Dato: 2018-06-13

Alt om installasjon og reparasjon
tak med egne hender

Hvem i skolen lærte ikke å tegne en sirkel uten å ha kompass på hånden?

Det er riktig, alle er kjent med denne teknikken, når pekefingeren er festet til et bestemt punkt på et notatbrev (senterets sirkel), blir blyanten avansert til ønsket radius og ved å dreie notisboken ved 360º, får vi en flat, lukket sirkellinje med ønsket diameter. Det er denne metoden som vi skal bruke som grunnlag for materialet, og forteller hvordan vi tegner en oval på taket.

Skaper et virtuelt bilde og ekte på taket

Taket, selvfølgelig, snurrer ikke rundt sentrum, men du kan gå rundt deg selv. Vi vil bruke erfaringer og praksis fra andre for ikke å kaste bort tid på å tenke på problemet.

Lag et mentalt bilde i hodet ditt, bestem dine ønsker. En tanke må ha en klar form, og du må forstå det ovale av hvilken størrelse du skal lage i taket. Så er alt på skalaen overført til papiret og justert så nøyaktig som mulig.

Verktøy og inventar

Nå kan vi fortsette til markeringen, ha alt du trenger for hånden, nemlig:

 • Wire-, metall- eller plastprofil, stramt tau - vi bruker tauet som en siste utvei, da det kan strekke seg mye, mens de harde støttelinjene gir deg mulighet til å lage en tegning av ideell geometri;
 • Blyant - ta konstruksjonsvarianten, siden stylusen er tykkere og det vil vare lenger når du tegner på en hard betongbase;
 • rulett;
 • Dowel-skrue - dette elementet vil tjene som midtpunktet for aksen til vårt hjemmelagede kompass;
 • Lang, flat guide - regelen vil passe, eller samme profil;
 • Fargingstråd.

Advarsel: Kapron-tråden er sterkt strukket, så det anbefales ikke å bruke det i det hele tatt.

Vi tegner oss selv

Følgende er en detaljert instruksjon hvordan man tegner en oval på taket uten å tegne ferdigheter:

 • Så først må vi lage en linje som er strengt orientert på sidene av rommet. Det er ingen hemmelighet at i mange rom kan de motsatte veggene variere i lengde, og selve rommet kan ha en uregelmessig form.
 • Av denne grunn er det verdt å navigere de relativt korte veggene, noe som gjør figuren parallell med den lange. For å gjøre dette må vi finne sentrene til to motsatte, korte sider av taket. Det er lett gjort på rouletten.
 • Koble de funnet punktene til linjen ved hjelp av en snekring.
 • Videre, med samme prinsipp er midtpunktet av linjen, hvorfra vi begynner å bygge formen.
 • Først må du tegne en strengt vinkelrett linje til den allerede mottatte, danner et kryss. For nøyaktig orientering er det praktisk å bruke et stort snekkerfelt.

Tips! Det antas at radiusen du tenker passer inn i rommet, og du har gjort alle nødvendige beregninger på forhånd på papir.

 • Så, i midten av koordinatlinjene våre, hammer vi i dyvelen, som vi vinder ledningen på (profilen festes umiddelbart gjennom dyvelen).
 • I den andre enden av ledningen, i en avstand lik radiusen, festes en blyant, og trekker to firkanter, hvorav den ene vil svare til de større (fjerne punkter fra midten) og den andre til den mindre aksen i figuren (nær).
 • En mindre sirkel passer akkurat på taket, men for mer kan det ikke være nok plass, men det er greit - vi merker fra to sider hva passer.

Nå må du koble begge sirkler slik at du får riktig ellipse. For dette trenger vi å bygge referansepunkter.

Dette gjøres slik:

 • Fra midtpunktet tegner vi flere stråler, vanligvis for en nøyaktig tegning er det nok av 3, men du kan øke tallet.
 • Stråler bør tegnes slik at de krysser begge sirkler.
 • Nå veksler vi mellom strekninger av stråler med en liten sirkel, vi trekker rette linjer parallelt med vår aller første linje, la oss kalle det betingelsesmessig horisontalt, og fra kryssingspunkter med en stor sirkel, setter vi linjer parallelt med den betingede vertikale (vinkelrett vinkel).
 • Vi krysser skjæringspunktene mellom linjer fra en stråle og trekker punktpunkter. Som et resultat vil vi ha 5 poeng på en fjerdedel av det ovale, hvorav tre er konstruert, og to er krysspunktene i sirkelene med våre koordinatlinjer (horisontal og vertikal).

Den neste oppgaven er et spørsmål om teknikk. Vi tar en fleksibel profil, bøyer den over punktene og tegner en blyant rundt den.

En annen måte å beskrivende geometri på taket på:

 • Pre-tegning av taket er laget av gipsplater, bedre på grafpapir med en skala på 1 centimeter er 1 meter;
 • Kontrollpunktene måles, målinger tas og registreres. Videre blir de oversatt til reelle tall, gitt skalaen;
 • Målepunktene i taket måles med et målebånd som er forbundet med segmenter med samme fleksible guide;

Hvilken metode vil være viktigere for deg, bestem deg selv. Vet også at det finnes andre metoder, for eksempel innskrivning i et rektangel, pluss ikke glem de feilte ovaler, når de ekstreme punktene i kretsene bare er forbundet med rette linjer.

Gjør en oval av byggematerialer

Markeringen av taket ble gjort, det ovale i taket viste seg, vi skal produsere det fra byggematerialer, nemlig fra gipsplank.

Her er alt vi trenger, i tillegg til de allerede nevnte verktøyene og materialene:

 • Saks for metall;
 • Klær kniv;
 • Skrutrekker og skruer;
 • puncher;
 • Profiler PPN og PP for hengende tak av gipsplater (de varierer i bredde);

På bildet ser du et eksempel på hvordan du lager en oval på taket av gipsplater. La oss finne ut hvordan du kan implementere et slikt design hjemme med egne hender. Vi vil beskrive prosessen kort, men hvis du trenger en mer detaljert teknologi, les deretter profilartene på nettstedet vårt og se den foreslåtte videoen.

 • Konstruksjonen skal være bundet til taket, så vi tar guideprofilen og kutter ut en «larve, som på bildet nedenfor.
 • Det ytre hjørnet av strukturen vil også være laget av en "caterpillar", men litt annerledes.
 • Så den første delen er festet til hovedstaden overlapping, fullstendig gjenta linjene i den ovale, og den andre vil bli suspendert til den av vertikale lintel, som er kuttet langs PP-profilens lengde.
 • Den indre delen av strukturen er fylt etter ideen med PP-profiler, og alt dette er sydd med gips.

Et par måter å lage en gips oval på

For å hale et ovalt gipsloft, må arkene bøyes. Det er best å bruke for buktegods, som har en veldig liten tykkelse på 6,5 mm, og brukes ved montering av krøllete gjenstander.

Arbeidet gjøres i følgende rekkefølge:

 • En buet gips av den nødvendige bredden er avskåret;
 • Videre er det bøyd;
 • Montert på den ferdige rammen selvuttakende skruer;

Advarsel. For å få en oval med en mindre bøyningsradius, blir arket fuktet eller kuttet gjennom, noe som resulterer i større fleksibilitet. Påfør disse metodene når du arbeider med tak og vegggipsplater, som buede bøyer godt og så.

Etter montering av ønsket figur i taket, tett sømmer mellom gipsplaten og puss på dekslene på selvtankskruene. På dette ovale taket av gipsplater kan betraktes som klar.

Hvordan tegne en oval. Tegninger.

Du kan ikke få mer informasjon om dette.

Σχόλια • 76

Hvordan tegne en ellipse i et rektangel?

Det ville ha blitt sett hvor du satte kompasset

Mye bedre enn å tegne et parallellogram, og så en eller annen måte skape en oval der, takk

Ikke endre kameraets posisjon. og roter arket (og alle vil være lykkelige!)

Den følelsen, når vår lærer i stedet for å forklare seg, viser oss denne videoen))) Takk så mye

Ingenting lærte, takk

Og takk for det

Takk veldig mye

Zalupu du i stedet husky. Den buede ovalen viste seg når de store aksene trakkte ikke viste hvor du skulle sette kompassnålen inn.

Still kameraet, bro. Halv handlingen bak scenene igjen.

Jeg kan ikke gjøre det

vanskelig å se hvor du legger benkompasset

hva du skal gjøre for å tegne en oval på størrelsen 120: 80

Pepperrot utsikt, det er ikke synlig fra hvilke poeng som tegner, vel, shitty fyr på C klasse

ATP zaeb hjalp meg)

Takk veldig nyttig video for flere slike

Hei, og du har ingen videoopplæringsaksonometri av keglen med et kutt?

brøt nakken. Jeg savnet en haug med tegningstimer, jeg skjønte ikke * 2 *. Men du hjalp i det minste fast 2

SineD 4 rating i fempunkts skalaen

skal A2-format tegnes vertikalt eller horisontalt?

Ja Vidos ut han forklarte alt perfekt som lærer til oss og i læreboken! Norm er en fyr lykke til deg.

Hvor tar du de samme smarte (dildoer). Les kommentarer tidligere.

Skok grader disse linjene X fortell meg plizzz.

fra den horisontale akse 30 grader.

takk så mye

Jeg har også en grå linje Leningrad

Sergey Nevsky 30 liker

SineD 4 og hvor mange grader må måle jeg forstod ikke

Skriv her hva du trenger, jeg vil svare eller mail meg

SineD 4 89252810295

SineD 4 88252810295

alltid glad for å prøve.

Tusen takk, alt er kort og klart!

krasava. forklart bedre enn læreren min. hun gikk jævla. takk krch. bailed ut Jeg har et abonnement + som

Og takk for å se og sette liker))

Takk så mye. Alt er klart forklare, veldig nyttig

HVORDAN SKAL DU SKAN DENNE OVALAEN I FORTSATT TAKK

SineD, takk for hjelpen. Vi gjennomgår nå engineering grafikk. Det var bare det jeg trengte var denne kunnskapen. Takk så mye

Takk varierer mye

og hvordan man bygger på to verdier. hvis gitt høyde og bredde

Awesome. Takk så mye. Jeg gleder meg til nye videoer

Hvordan bygge 3 arter i to typer

det er ikke så vanskelig

Jeg lurer på hva aksonometri er forskjellig fra isometrien?

+SineD 4 Bra gjort! Jeg visste det når. hørselstest du passerte på utmerket! GOD FELLOW!

+Grig Kgb En isometrisk projeksjon er en type aksonometrisk projeksjon, hvor forvrengningskoeffisienten (forholdet mellom lengden av et segment projisert på et plan parallelt med koordinataksen til den faktiske lengden av segmentet) langs alle tre akser, er det samme i et tredimensjonalt objektkart til et plan.

Hvordan tegne en oval uten kompass

Kanal Roman Ursu viste 3 uvanlige ideer som vil være nyttige for deg. Den mest interessante av dem er hvordan man enkelt kan tegne en vanlig oval uten å bruke kompasser.

1. Ikke så lenge siden, Roman ansett en enhet for å avgrense sirkler med forskjellige diametre. En sirkel er ikke et problem, men en ellipse eller oval vil få deg til å lide mye. Men takket være denne ideen å tegne er det ikke vanskelig.
Du trenger blyanter, knapper og tråd. Vi tar en tråd eller en blonder, vi lager et lite segment, vi knytter en knute og vi får en ring. Nå holder vi to knapper i noen avstand fra hverandre. Tidligere lager vi et lite spor på blyantene slik at tråden ikke hopper av.

Vi legger tråden på knappene, vi legger blyanten inn, vi vil lede den i en lysbue. Som et resultat, på papir er en ellipse. Med denne metoden kan du tegne en ellipse hvor som helst. For eksempel, på bakken, i ferd med å danne en oval blomst seng, erstatte knappene på kvist. Du kan også tegne denne formen på gips, tre og andre materialer. Ovalens størrelse og form vil avhenge av trådens lengde og avstanden mellom knappene.

2. For å implementere den andre ideen, trenger du to dekk med spillekort, helst plast. Også nødvendig rezinochki for pengesedler. Fra to dekk med kort må du samle en. Shackled med gummibånd. Vi fester dekk til overflaten hvis profilen skal overføres til papir eller andre medier. For eksempel til en sokkel.

Vi trykker på ett eller to kort. Resultatet er en 3d kopi. Selv fra motsatt side av kortstokken, oppnås et speilbilde, for eksempel i form av en del av samme oval, en refleksjon av profilen til den kopierte overflaten. Takket være denne enheten kan vanskelige overflater måles. Overfør også profilen til et ark.

3. Den tredje ideen ser mer interessant ut enn det gjør noe bra. For produksjonen vil det kreve 1 metallklips, LED.

Video om hvordan du tegner en oval av riktig form uten kompasser. Og to mer hjemmelaget.

Først må du holde klippet i den tredje hånden og bite av et lite stykke, som vist i videoen. Vi gjør det samme med LED. Men denne gangen biter av anoden og katoden. Ludim de resterende ender i LED-pote. Samme med klippet.

På slutten av arbeidet venter vi på et lite, men omhyggelig arbeid. Det er nødvendig å lodde klippet til LED. Hva er bruken av dette produktet? For eksempel kan du koble en LED til et batteri uten en kontakt. Eller bruk det som et bokmerke.